<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Αίγυπτος > Κάιρο > Αμπέτειος Σχολή

Γενικά Στοιχεία
Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο
Καθεστώς λειτουργίας: Ημερήσιο αμιγές ελληνικό σχολείο αναγνωρισμένο και ως Ιδιωτικό Αιγυπτιακό Σχολείο με άδεια του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου (Υπουργική απόφαση 306/1993).
Από θεατρική παράσταση Αριθμός μαθητών: 33 Γυμνάσιο, 21 Λύκειο

Ταχ. Διεύθυνση: 22Α Osman Ibn Affan, Heliopolis - Cairo, Egypt
Τηλ.: +20 2 26441487
Φαξ: +20 2 26441487
E-mail: ampeteios@hotmail.com

Υπεύθυνος Γυμνασίου-Λυκείου: Σταυρόπουλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός ΠΕ03

Πρόγραμμα διδασκαλίας: Στο σχολείο εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ για την αντίστοιχη βαθμίδα. Διδάσκεται η Αραβική Γλώσσα 8 ώρες στο Γυμνάσιο και 6 στο Λύκειο. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται στις 40 ώρες εβδομαδιαίως από 07.45 έως 14.10.
Ημέρες αργίας της εβδομάδος: Παρασκευή και Κυριακή.
Έναρξη-λήξη διδακτικού έτους: Έναρξη 01/09, λήξη 30/06.

Μαθητές της σχολικής χρονιάς 2006-2007 Οι απόφοιτοι του 2007
Δραστηριότητες
- Αγιασμός Αμπετείου Σχολης 2010-2011
   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.