<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Αίγυπτος > Κάιρο > Αχιλλοπούλειος Σχολή

Γενικά Στοιχεία
Νηπιαγωγείο και 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο
Καθεστώς λειτουργίας: Αμιγές ημερήσιο ελληνόγλωσσο σχολείο. Αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ.
Αριθμός μαθητών: 54 Δημοτικό, 21 Νηπιαγωγείο
Το κτίριο του σχολείου
Ταχ. Διεύθυνση: 22Α Osman Ibn Affan, Heliopolis - Cairo, Egypt
Τηλ.: +20 2 26339741
Φαξ: +20 2 26339783
E-mail: ahillopoulio05@yahoo.gr

Υπεύθυνος Νηπιαγωγείου: Ζαϊντούδη Χρύσα, εκπαιδευτικός ΠΕ60
Υπεύθυνος Δημοτικού: Λαγάρα Σοφία, εκπαιδευτικός ΠΕ70

Πρόγραμμα διδασκαλίας: Στα σχολεία εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ για τις αντίστοιχες βαθμίδες. Διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα η Αραβική και ως τρίτη η Αγγλική. Το πρόγραμμα για το Δημοτικό διαμορφώνεται στις 40 ώρες εβδομαδιαίως από 07:50 έως 14:05.
Ημέρες αργίας της εβδομάδος: Παρασκευή και Κυριακή.
Έναρξη-λήξη διδακτικού έτους: Έναρξη 01/09, λήξη 21/06.

Δραστηριότητες
- Η γιορτή λήξης του σχολικού έτους 2006-2007
- Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.