<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Αίγυπτος > Αλεξάνδρεια > Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας

Στο Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας αποσπάται εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 απευθείας από το ΥΠΕΠΘ για 8 έτη για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Ελληνορωμαϊκής Αρχαιολογίας και Κλασσικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.
   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.