<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Αίγυπτος > Κάιρο > Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου

Γενικά Στοιχεία
Τμήματα ενηλίκων (διδασκαλία ελληνικής ως ξένης γλώσσας)-Τμήματα μητρικής γλώσσας
Καθεστώς λειτουργίας: Ελληνο-Αιγυπτιακή συμφωνία (Πρωτόκολλο της Μυκόνου της 21ης Μαΐου 2002)
Αριθμός μαθητών: 111 Ενηλίκων, 26 Μητρικής

Ταχ. Διεύθυνση: 22Α Osman Ibn Affan, Heliopolis - Cairo, Egypt
Τηλ.: +20 2 26441518
Φαξ: +20 2 26441518
E-mail: helpoka@yahoo.gr
Site: www.helpoka.org

Υπεύθυνη: Φραγκή Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ05

Πρόγραμμα διδασκαλίας: Εφαρμόζεται πρόγραμμα διδασκαλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greeklanguage.gr) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες 18:00-21:00
Ημέρες αργίας της εβδομάδος: Σάββατο και Κυριακή.
Έναρξη-λήξη διδακτικού έτους: Έναρξη 01/09, λήξη 30/06.
   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.