<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Αίγυπτος > Αλεξάνδρεια > Τοσίτσαια-Πρατσίκειος Σχολή

Γενικά Στοιχεία
Νηπιαγωγείο και 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο
Καθεστώς λειτουργίας: Αμιγές ημερήσιο ελληνόγλωσσο σχολείο.
Αριθμός μαθητών: 27 Δημοτικό, 8 Νηπιαγωγείο
Γιορτή στο προαύλιο του σχολείου
Ταχ. Διεύθυνση: 63 Iskantar El-Αkbar Chatby, Alexandria, Egypt
Τηλ.: +20 3 4863826
Φαξ: +20 3 4863826
E-mail: prialexschool@hotmail.com

Υπεύθυνος Νηπιαγωγείου: Τάρη Ελένη, εκπαιδευτικός ΠΕ60
Υπεύθυνος Δημοτικού: Διαμαντόπουλος Διονύσης, εκπαιδευτικός ΠΕ70
Οι χώροι του νηπιαγωγείου
Πρόγραμμα διδασκαλίας: Στα σχολεία εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ για τις αντίστοιχες βαθμίδες. Διδάσκεται η Αραβική ως ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα για το Δημοτικό διαμορφώνεται στις 40 ώρες εβδομαδιαίως από 08:00 έως 14:00.
Ημέρες αργίας της εβδομάδος: Σάββατο και Κυριακή.
Έναρξη-λήξη διδακτικού έτους: Έναρξη 01/09, λήξη 21/06.

Δραστηριότητες
- Εκδηλώσεις του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2007-2008
   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.