<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Λίβανος

ΛΙΒΑΝΟΣ
(δε λειτούργησε καμία εκπαιδευτική μονάδα λόγω μη απόσπασης Εκπαιδευτικού)

Έναρξη - λήξη σχολικού έτους, διδακτικού έτους και μαθημάτων :
- Σχολικό έτος    : 1/9 - 31/8
- Διδακτικό έτος : 1/9 - 30/6
- Μαθήματα        : περίπου από 20/9 - 15/6

Α. ΒΗΡΥΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΗΡΥΤΟΥ
Πρόεδρος της Ε.Κ. Βηρυτού 
: κ. Παναγιώτης Ανδριώτης
                                                  τηλ
. : 00961142700, κιν. : 009613200984
Διεύθυνση : (διεύθυνση της Πρεσβείας που χρησιμοποιεί και η Κοινότητα)
                     Ambassade de Grece
                     Rue des Ambassades, 1wm
                     Boukhater Central Post
                     P.O. Box 309, Beirut, LEBANON
                     
Τηλ. : 009611583180
                     E-mail : comhel@idm.net.lb

Τ.Ε.Γ. ΒΗΡΥΤΟΥ
Καθεστώς λειτουργίας 
           : Απογευματινά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας.
Διεύθυνση                                 : Ίδια με αυτή του Φορέα
Έτος ίδρυσης                            : 2005-2006
Ημέρες αργίας της εβδομάδος : Σάββατο και Κυριακή.

Β. ΤΡΙΠΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΜΗΣ
Πρόεδρος 
: κ. Γεώργιος Σεΐμπ
                   τηλ
. 009613269802 & 009611615920

Τ.Ε.Γ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Καθεστώς λειτουργίας 
            : Απογευματινά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας.
Έτος ίδρυσης                            : 2008-2009
Ημέρες αργίας της εβδομάδος : Σάββατο και Κυριακή.
 

Γ. ΑΜΙΟΥΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πρόεδρος  : κ. Γεώργιος Σεΐμπ
                    τηλ
. 009613269802 & 009611615920
Διεύθυνση : P.O. Box 16-5747, Lebanon
                    Τηλ. : 009611615920
                    
Φαξ : 009613269802

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.