<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Λιβύη

ΛΙΒΥΗ

(Δε λειτούργησε καμία εκπαιδευτική μονάδα το σχολικό έτος 2011-2012 λόγω της εμπόλεμης
  κατάστασης στη χώρα
.)

A. ΤΡΙΠΟΛΗ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εκπρόσωπος της Ε.Κ. Τρίπολης
για τα Σχολεία                                 
: κα Λεβεντάκη Ευαγγελία
                                                            κιν
. : 00218927234802
                                                           
οικίας : 00218214903342
Διεύθυνση                                        : Greek General School in Tripolis
                                                           P.O. Box 992, TRIPOLIS, LIBYA

Εκπαιδευτικές μονάδες με Φορέα την Ελληνική Κοινότητα Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αμιγές 
1/θεσιο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο
Αναγνωρισμένο πλήρως από τις ελληνικές και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές.
Έτος ίδρυσης    : 1960
Διεύθυνση          : Greek General School in Tripolis
                              P.O. Box 992, TRIPOLIS, LIBYA
τηλ. και φαξ      : 00218214447735
Ημέρες αργίας της εβδομάδος                          : Παρασκευή και Σάββατο.
Τίτλος σπουδών
/ ενδεικτικό που χορηγείται 
  : Όπως και στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Έναρξη - λήξη 
: Έναρξη 1/9, λήξη 21/6

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Έναρξη - λήξη 
: Έναρξη 1/9, λήξη 30/6

Τ.Ε.Γ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Καθεστώς λειτουργίας 
     : Απογευματινά τμήματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας σε Λίβυους
                                              ενήλικες και παιδιά ελληνικής καταγωγής
.
Έτος πρώτης λειτουργίας : 2007
Ημέρες αργίας                    : Παρασκευή και Σάββατο
Έναρξη - λήξη                   : έναρξη 1/9, λήξη 30/6

2. Τ.Ε.Γ. ΓΙΑ ΛΙΒΥΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

Εκπρόσωπος και Φορέας   : ΑΚ.ΑΜ Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τρίπολη.
Αρμοδιότητες Φορέα          : O εξοπλισμός, έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας, συνεργασία
                                                με τις Λιβυκές Αρχές
.
Καθεστώς λειτουργίας        : Ελληνο-Λιβυκή συμφωνία ΓΕΕΘΑ Ελλάδος και Λιβύης.
Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας : Ο εκάστοτε Συντονιστής Εκπαίδευσης.
Ημερομηνία πρώτης επίσημης λειτουργίας : Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007
Πρόγραμμα διδασκαλίας : Εφαρμόζεται πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως
                                             ξένης
. Τα μαθήματα γίνονται πρωινές ώρες 00:80 -14:00.
Ημέρες αργίας                   : Παρασκευή Σάββατο
Έναρξη - λήξη                  : Έναρξη από 11/9, λήξη 15/6
Διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται : Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της
                                                                             ελληνικής ως ξένης γλώσσας
.
Πιστοποίηση της ελληνομάθειας : Το Τμήμα αυτό είναι αναγνωρισμένο Κέντρο
                                                           Πιστοποίησης Ελληνομάθειας
.

Β. ΒΕΓΓΑΖΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΓΑΖΗΣ

Πρόεδρος της Ε.Κ. Βεγγάζης         : κ. Φίλιππος Κανάκης - Μανταλιός
                                                           τηλ
. 00218912102183, 0021861 2233188
                                                           
φαξ: 0021861 2225229
Διεύθυνση                                        : Greek Community of Bengazi
                                                           P.O. BOX 300, BENGHAZI, L
ΙBΥA

Τ.Ε.Γ. ΒΕΓΓΑΖΗΣ

Διεύθυνση                                        : Ίδια με αυτή του Φορέα
Έτος ίδρυσης                                  : 2005
Πρόγραμμα διδασκαλίας               : Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης.
Ημέρες αργίας της εβδομάδος       : Παρασκευή και Σάββατο.
Έναρξη - λήξη                                : Έναρξη 1/9, λήξη 21/6

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.