<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Μαρόκο

ΜΑΡΟΚΟ

(Δε λειτούργησε καμία εκπαιδευτική μονάδα το σχολικό έτος 2011-2012 λόγω μη απόσπασης
 εκπαιδευτικού
.)

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ

Πρόεδρος της Ε.Κ. Καζαμπλάνκας      :     κ. Πιστικός Κων/νος
                                                                      τηλ
.: 00212537-638964 και 638975
                                                                      
φαξ : 00212537-638990
Διεύθυνση                                               :    Km5, Route de Zaers
                                                                      Villa Chems Souissi,
                                                                      Rabat 10 100, MAROC
                                                                      (
διεύθυνση της Πρεσβείας που χρησιμοποιεί και η Κοινότητα)

Τ.Ε.Γ. ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ και ΡΑΜΠΑΤ

Καθεστώς λειτουργίας: Απογευματινά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για νέους και ενήλικες
                                        ομογενείς
.

Ταχυδρομική Δ/νση: ίδια με αυτή του φορέα

Έτος ίδρυσης: 2008

Πρόγραμμα διδασκαλίας : Στα Τμήματα εφαρμόζεται απογευματινό πρόγραμμα. Τα μαθήματα
                                             γίνονταν 
12:00-20:00 Τετάρτη και Πέμπτη στην Καζαμπλάνκα
                                             και 
08:00-15:00 κάθε Σάββατο στο Ραμπάτ

Έναρξη - λήξη                  : Έναρξη 1/9, λήξη 21/6
                                             Τα μαθήματα αρχίζουν περίπου στις 
20/9
                                             
και τελειώνουν στις 15/6.
                                             Οι εκπ
/κοί οφείλουν να βρίσκονται στην χώρα με την έναρξη
                                             του σχολικού έτους
.

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.