<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Τυνησία

ΤΥΝΗΣΙΑ

Δικαιολογητικά : Υπηρεσιακό διαβατήριο από το Ελληνικό ΥΠ.ΕΞ.
                              Δεν απαιτείται visa για τους Έλληνες πολίτες.
                              
Εκδίδεται ειδική ταυτότητα από το Τυνησιακό ΥΠ.ΕΞ.

ΤΥΝΙΔΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΝΙΔΑΣ

Πρόεδρος της Ε.Κ. Τύνιδας   :  κ. Ιωάννης Δυντσίκος
                                                    τηλ
.: 00216 - 98205241, 00216-53241261


Διεύθυνση                                
:  5, Rue de Rome
                                                    1000 Tunis R.P., TUNISI
Ε

Mail                                         : commgrec@hotmail.fr

Τ.Ε.Γ. ΤΎΝΙΔΑΣ

Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδος
Λειτουργεί Κέντρο Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και χορηγούνται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
.

Καθεστώς λειτουργίας : Απογευματινά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μαθητές
                                         σχολικής ηλικίας και ενήλικες ομογενείς και αλλογενείς
.
Διεύθυνση           :            Ίδια με αυτή του Φορέα
Υπεύθυνη            :            Κούλη-Γαϊτανίδη Αικατερίνη, εκπαιδευτικός ΠΕ02, αποσπασμένη από το
                                         Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος με απόσπαση απευθείας στα Πανεπιστήμια
.
                                         
Η διδασκαλία της στο Τ.Ε.Γ. ήταν εθελοντική με 18.30' ώρες την εβδομάδα.
Έτος ίδρυσης                             :     2001
Πρόγραμμα διδασκαλίας          
:     Εφαρμόζεται το πρόγραμμα του ΕΔ.Ι.Α.Μ.ΜΕ
Ημέρες αργίας της εβδομάδος  
:     Από Δευτέρα έως και Σάββατο εκτός Τετάρτης.
Έναρξη - λήξη                           :     έναρξη 1/9, λήξη 21/6.
Διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται  : Χρησιμοποιούνται εγχειρίδια του ΕΔ.Ι.Α.Μ.ΜΕ, όπως
                                                                              η σειρά 
«Μαργαρίτα», «Παίζω και Μιλώ», «Επικοινωνήστε Ελληνικά»
                                                                             
 και το εγχειρίδιο «Νέα Ελληνικά για το GCSE».

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ El MANAR ΤΥΝΙΔΑΣ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήματα Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας
(UNIVERSITE EL MANAR
 INSTITUT SUPERIEUR DES LANGUES ET CIVILISATIONS ANCIENNES)
Διεύθυνση  : 26, av. Dargouth Pacha, 1007 Tunis
Τηλ.            : 0021671561439
Φαξ            : 0021671571911

Υπεύθυνος Τμήματος Φιλοσοφίας            : κ. Khouni
Υπεύθυνος Τμήματος Αρχαιολογίας          : κ. Guizani

Έτος έναρξης διδασκαλίας της Ελληνικής   : 2007

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.