<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
    Το Γραφείο > Επικοινωνία


Το Γραφείο μας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 09:00-16:00 τοπική ώρα.
Για να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας:

Τηλέφωνο: (0020 0226435156 - προσωρινό) 0020 2 25758353
Φαξ: 0020 2 25777292
Email: gsecairo@sch.gr     και     mail@gse-cairo.world.sch.gr
Skype Name: g.s.e.cairo

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Greek Embassy, Education Office
14 Emad El Din str.
Cairo
EGYPT

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.