<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
    Μαθητές-Σπουδαστές > Υποτροφίες


 • Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους 2009-2010

  Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει τις υποτροφίες, που χορηγούνται απο τις ξένες κυβερνήσεις σε Έλληνες υπηκόους, στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών.
  Δυνατότητα σπουδών μεταξύ άλλων σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Συρία.
  Δείτε ολόκληρη την σχετική προκήρυξη Microsoft Word
  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 18/11/2008 έως και 19/12/2008.


 • The Greek State Scholarships Foundation offers scholarships for postgraduate and postdoctoral studies in Greece for the academic year 2009-2010

  The State Scholarships Foundation (Ι.Κ.Υ.) announces that it will offer:
  • Up to forty (40)scholarships to nationals (foreigners or of Greek origin) of the European Union Member States, Iceland, Norway, Switzerland, U.S.A., Canada, Australia, New Zealand and Japan for studies in Greece beginning in the academic year 2009-2010.
   Read the detailed announcement Acrobat Reader
   You can download the submission paper here Microsoft Word

  More information at: http://www.iky.gr

 • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει:
  • Σαράντα (40) υποτροφίες για Αλλοδαπούς (Αλλογενείς ή Ομογενείς) μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας,Νορβηγίας,Ελβετίας, Η.Π.Α.,Αυστραλίας Νέας Ζηλανδίας και Ιαπωνίας για σπουδές στην Ελλάδα που θα αρχίσουν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
   Δείτε ολόκληρη την σχετική ανακοίνωση Microsoft Word
   Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής εδώ Microsoft Word

  Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.iky.gr

 • The Greek State Scholarships Foundation offers scholarships for studies in Greece for of the modern Greek language and culture STUDIES IN GREECE for the academic year 2009-2010

  The State Scholarships Foundation (Ι.Κ.Υ.) announces that it will offer:
  • Up to sixty (60) scholarships to foreigners (or foreign nationals of Greek descent) from countries worldwide in order to attend courses and seminars of the Modern Greek Language and Culture beginning in the academic year 2009-2010.
   Read the detailed announcement Acrobat Reader
   You can download the submission paper here Acrobat Reader

  More information at: http://www.iky.gr

 • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για σπουδές στην Ελλάδα στο αντικείμενο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει:
  • Εξήντα (60) υποτροφίες για Αλλοδαπούς (ή Αλλοδαπούς Ελληνικής Καταγωγής) από χώρες όλου του κόσμου για παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων στο αντικείμενο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που θα αρχίσουν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
   Δείτε ολόκληρη την σχετική ανακοίνωση Acrobat Reader
   Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής εδώ Acrobat Reader

  Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.iky.gr

 • The Greek State Scholarships Foundation offers scholarships for postgraduate and postdoctoral studies in Greece

  The Greek State Scholarships Foundation will offer:
  • Up to sixty (60) scholarships to foreigners (or foreign nationals of Greek descent) from Asia, Africa, North and South America, Oceania and Europe in order to attend courses and seminars of the Modern Greek Language and Culture.
   Read the detailed announcement Acrobat Reader
   Submission deadline is the 30th of May 2008.

  • Up to 90 scholarships to nationals of the Balkans, Central-Eastern Europe (non E.U. members), Asia, Africa and Latin America for studies in Greece in the academic year 2008-2009.
   Read the detailed announcement Acrobat Reader
   Submission deadline is the 31st of March 2008.

  More information at: http://www.iky.gr

 • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα σε αλλοδαπούς

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει:
  • Εξήντα (60) υποτροφίες για Αλλοδαπούς (Αλλογενείς ή Ομογενείς) από την Ασία, την Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ωκεανία και την Ευρώπη προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.
   Δείτε ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση Acrobat Reader
   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 30/05/2008.
  • Μέχρι (90) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς από Βαλκανικά Κράτη, από την Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη (μη μέλη Ε.Ε.), την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
   Δείτε ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση Acrobat Reader
   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 31/03/2008.
  Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.iky.gr


 • The Greek Ministry of Education offers scholarships for undergraduate, postgraduate and postdoctoral studies in Greece to nationals brom the Balkans, Eastern Europe, Asia and Africa.

  The Greek Ministry of Education offers:
  • 10 scholarships for Greek language studies up to 1 year, beginning in the academic year 2008-2009.
   Read the detailed announcement Acrobat Reader
  • 10 scholarships for postgraduate studies up to 3 years, beginning in the academic year 2008-2009.
   Read the detailed announcement Acrobat Reader
  • 5 scholarships for postdoctoral research for 3 months in the academic year 2008-2009.
   Read the detailed announcement Acrobat Reader

  S ubmission deadline is the 30th of April 2008.
  Download the application Acrobat Reader
  More information at: http://www.ypepth.gr/en_ec_category1126.htm
  Applicants can be nationals from Egypt, Jordan, Iraq, Iran, Lebanon, Palestine, Syria and Tunisia and other countries.


 • Υποτροφίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα σε ξένους υπηκόους (μη ελληνικής καταγωγής) από χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής

  Το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει:
  • 10 υποτροφίες για σπουδές στην Ελληνική Γλώσσα έως 1 χρόνο ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
   Δείτε ολόκληρη την σχετική ανακοίνωση (αγγλικά) Acrobat Reader
  • 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές έως και 3 χρόνια ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
   Δείτε ολόκληρη την σχετική ανακοίνωση (αγγλικά) Acrobat Reader
  • 5 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα για 3 μήνες στο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
   Δείτε ολόκληρη την σχετική ανακοίνωση (αγγλικά) Acrobat Reader

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 30/04/2008.
  Κατεβάστε την αίτηση Acrobat Reader
  Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr/el_ec_page789.htm
  Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μεταξύ άλλων έχουν σπουδαστές από Αίγυπτο, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Λίβανο, Παλαιστίνη, Συρία και Τυνησία.


 • Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους 2008-2009

  Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει τις υποτροφίες, που χορηγούνται απο τις ξένες κυβερνήσεις σε Έλληνες υπηκόους, στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών.
  Δυνατότητα σπουδών μεταξύ άλλων σε Αίγυπτο, Ιορδανία, Ισραήλ, Συρία και Τυνησία.
  Δείτε ολόκληρη την σχετική προκήρυξη Acrobat Reader
  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 29/10/2007 έως και 30/11/2007.


   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.