<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Ιορδανία

ΙΟΡΔΑΝΙΑ
(δε λειτούργησε καμία εκπαιδευτική μονάδα λόγω μη απόσπασης Εκπαιδευτικού)

ΑΜΜΑΝ

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Τ.Ε.Γ. ΑΜΜΑΝ

Πρόεδρος     : κα Βασιλική Χαντάτ
                        τηλ
. : 00962795900117
Διεύθυνση    : Embassy of Greece
                       P.O. Box 35069
                       11180 Amman
                       JORDAN

Τ.Ε.Γ. ΑΜΜΑΝ (Αναγνωρισμένο)

Καθεστώς λειτουργίας            : Απογευματινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μαθητές όλων
                                                     των ηλικιών και σε ενήλικες ελληνικής καταγωγής
.
Διεύθυνση                                 : Ίδια με του Φορέα
Έτος ίδρυσης                            : 1989
Ημέρες αργίας της εβδομάδος : Παρασκευή και Σάββατο
Έναρξη - λήξη                          : Έναρξη 1/9, λήξη 21/6

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΜΜΑΝ

Στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ευρωπαϊκών Γλωσσών του Πανεπιστημίου
του Αμμάν δεν αποσπάστηκε κανείς εκπαιδευτικός
.

3. Τ.Ε.Γ. ΓΙΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

Εκπρόσωπος και Φορέας : ΑΚ.ΑΜ. Πρεσβείας της Ελλάδος στο Αμμάν.
Καθεστώς λειτουργίας      : Ελληνο-Ιορδανική συμφωνία ΓΕΕΘΑ Ελλάδος και Ιορδανίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Τ.Ε.Γ.      : Ο εκάστοτε Συντονιστής Εκπαίδευσης.
Ημερομηνία πρώτης επίσημης λειτουργίας : Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

 

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.