<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Σαουδική Αραβία

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

(δε λειτούργησε καμία εκπαιδευτική μονάδα λόγω μη απόσπασης Εκπαιδευτικού εξαιτίας του μικρού
 αριθμού μαθητών στο Αμιγές Σχολείο
)

ΤΖΕΝΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΖΕΝΤΑΣ
Πρόεδρος της Ε.Κ. Τζέντας          
: κ. Ρένα Διβάρη
                                                         
mail : president@grcommunity-jed.com
Διεύθυνση                                      : Greek Community of Jeddah
                                                          P.O. Box 15419, Jeddah 21422, SAUDI ARABIA
                                                          
Τηλ. : 00966-502529418
                                                          
Ε-mail : ell_koinotita_jed@yahoo.com

Εκπαιδευτικές μονάδες με Φορέα την Ελληνική Κοινότητα Τζέντας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΖΕΝΤΑΣ
(1/
θεσιο Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο)
Καθεστώς λειτουργίας 
           : Αμιγή Σχολεία αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδος.
Διεύθυνση                                 : Greek International School of Jeddah
                                                     P.O. Box 5108, Jeddah 21422, SAUDI ARABIA
                                                     
Τηλ. : 0096626748839
                                                     
Φαξ : 0096626748839
Ημερομηνία ίδρυσης                : Το Δημοτικό με το ΦΕΚ 354/β/17-4-78 και το Γυμνάσιο
                                                      με το ΦΕΚ 
679/13-08-1979.
                                                     
Λειτουργούσαν με άδεια από τις τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές,
                                                     
η οποία ανανεωνόταν κάθε χρόνο.
Πρόγραμμα διδασκαλίας         : Εφαρμοζόταν το Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας της
                                                     Ελλάδος για την αντίστοιχη βαθμίδα
. Διδασκόταν ως δεύτερη ξένη
                                                     Γλώσσα η Αραβική
. Το πρόγραμμα διαμορφωνόταν στις 35 ώρες
                                                     εβδομαδιαίως στο Γυμνάσιο
-Λύκειο και 25 ώρες στο Δημοτικό.
Ημέρες αργίας της εβδομάδος      : Πέμπτη και Παρασκευή
Έναρξη - λήξη διδακτικού έτους : Έναρξη 1/9, λήξη 21/6
Διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται   : Τα ίδια με της Ελλάδος.
Τίτλος σπουδών 
/ ενδεικτικό που χορηγείται 
  : Όπως και στην Ελλάδα.


Τ.Ε.Γ. ΤΖΕΝΤΑΣ

Διεύθυνση                                        : Ίδια με τα Ελληνικά Σχολεία Τζέντας
Ημερομηνία ίδρυσης                       : 2005
Ημέρες αργίας εβδομάδας              : Πέμπτη και Παρασκευή.
Έναρξη - λήξη διδακτικού έτους  : Έναρξη 1/9, λήξη 21/6
 

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.