<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
    Μαθητές-Σπουδαστές > Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Admission to Higher Education in Greece
General instructions Acrobat Reader for the admission to higher education in Greece of secondary school graduates (E.U. and non-E.U. countries)

Eισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009:

  • Το φυλλάδιο Acrobat Reader με τις οδηγίες για τους Έλληνες του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό
  • Το φυλλάδιο Acrobat Reader με τις οδηγίες για αλλοδαπoύς-αλλογενείς και αποφοίτους λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής
  • Το μηχανογραφικό δελτίο Acrobat Reader που συμπληρώνουν οι μαθητές για τις εξετάσεις του 2008.
  • Τον πίνακα Acrobat Reader με το συνολικό αριθμό των θέσεων εισακτέων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Μετεγγραφές μαθητών Γ' τάξης Γενικών Λυκείων του εξωτερικού σε Γενικά Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή τους στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις.
Οδηγίες στο με αρ. πρωτ. Φ.815.1/210/49392/Ζ1/17-4-2008 έγγραφο της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. Acrobat Reader

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Acrobat Reader διεξαγωγής των πανελλαδικών απολυτηρίων εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων της ημεδαπής για το σχολικό έτος 2007-2008.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση της Ελλάδας, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες (ομογενείς, αλλογενείς, αλλοδαποί κ.α.) καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272/Τεύχος Β'/1-3-2007Acrobat Reader

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.