<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
    Εκπαιδευτικοί > Αποσπάσεις


 • 2-1-2013: Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί απόσπασης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2012-2013.
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2013.
  Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ. Acrobat Reader

 • 22-11-2012: Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό 2012-2013.
  Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κατάρτιση του τελικού πίνακα αξιολόγησης, εκπαιδευτικών υποψηφίων για απόσπαση στις Εκπαιδευτικές μονάδες Αιγύπτου, το σχολικό έτος 2012-2013. Δείτε την απόφαση του Υπουργείου και τον τελικό πίνακα εδώ. Acrobat Reader

 • 2-10-2012: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί απόσπασης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2012-2013.
  Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ. Acrobat Reader

 • Νόμος 4027 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Acrobat Reader

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.