<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
   Χώρες Ευθύνης > Αίγυπτος > Αλεξάνδρεια > "Άγιος Αθανάσιος"


Ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια η Σχολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας με την επωνυμία Πατριαρχική Σχολή Αλεξάνδρειας "Άγιος Αθανάσιος". Tα επίσημα εγκαίνια της Πατριαρχικής Σχολής θα γίνουν στις 16 Ιουνίου παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα Αποδήμου ελληνισμού κ. Θεόδωρου Κασσίμη.

Οι πρώτοι σπουδαστές της Σχολής Ο σκοπός της Σχολής είναι η επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, που προέρχεται από τις χώρες της Αφρικής, στους τομείς Ελληνικής Γλώσσας, Ξένων Γλωσσών, Διαπολιτισμικών Αφρικανικών σπουδών, Γεωπονικής, Νοσηλευτικής και Νέων Τεχνολογιών. Τα μαθήματα θα γίνονται σε κύκλους 10μηνων σεμιναρίων και θα πραγματοποιούνται κυρίως πρωινές ώρες σε αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα. Για κάθε κύκλο 10μηνου σεμιναρίου θα παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης και με την απόκτηση τριών βεβαιώσεων θα απονέμεται στο σπουδαστή Δίπλωμα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.

Το διδακτικό προσωπικό της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας θα αποτελείται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του ΥΠΕΠΘ, από Έλληνες ή Αιγυπτίους καθηγητές με σύμβαση ορισμένου χρόνου και από κληρικούς του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
Το ΥΠΕΠΘ ασκεί την εποπτεία επί της λειτουργίας της Σχολής δια του εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης Βόρειας Αφρικής & Μέσης Ανατολής.

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.